plate-ny-flat-mnavn-green
Topbort-green
GudindemBG-Greeb

Overskrifter-foredrag
CHIRON Consult er et unikt tilbud indenfor Sacred Marriage, der tager sigte på at belyse spændende emner med nye vinkler fremlagt på en overskuelig, engageret og personlig måde. Hvorfor er Jerusalem evigt brændpunkt? Hvorledes kan du bruge livets træ til at styrke dig på din rejse? Og hvad kan du lære af Havfruen – mytens og eventyrets forførerske?

Foredrag kan tilpasses dine ønsker og kan efter aftale omdannes til undervisning, kurser o.a. De henvender sig til folkeskoler, gymnasier, lærerseminarier, højskoler, menighedsråd, design-, arkitekt-, og kunsthåndværkerskoler, virksomheder samt private.

(Du kan også booke en særomvisning på f.eks. Davids Samling for din gruppe, max. 15 personer. Læs mere under Museums besøg)

Pris efter aftale

Foredrag, der kan bookes:

 • Templets hemmelighed. Salomons tempel.
  Verdens navle og politisk brændpunkt. Pilop copy1 
 • Jødiske billeder: om kunst og kunstopfattelse i jødedommen. Pilop copy1 
 • Den hellige Grav. Kristendommens højborg. Pilop copy1 
 • Gud er smuk og elsker skønhed. Islamisk kunst og kultur. Pilop copy1 
 • Kaliffens Huse. Moskeer og ørkenslotte fra Mekka til Cordoba. Pilop copy1 
 • Sanser og Spiritualitet.
  Dialog uden ord mellem islams verden og Vesten.  Pilop copy1 
 • Det forbudte Billede.
  Om brugen af billeder i jødedom, kristendom og islam. Pilop copy1 
 • Det kosmiske Tempel - Paradiset i verdens centrum. Pilop copy1 
 • Konge, kejser og Kristi stedfortræder: Det moderne Europas vugge. Pilop copy1 
 • Det ny Jerusalem. Apokalypsen og Kristi genkomst. Pilop copy1 
 • Urter og alkymi. Parfumen og de æteriske oliers kulturhistorie. Pilop copy1
 • Narrens rejse. Kabbalah, livets træ og den moderne tarot. Pilop copy1
 • Havfruen – havets gudinde. Mytens og eventyrets forførerske.   Pilop copy1

Se endvidere under film, der kan vises i forbindelse med foredrag, undervisning eller andre aktiviteter.

 

 

Templets hemmelighed. Verdens navle og politisk brændpunkt.
Jerusalem er hellig by for tre religioner, og den gamle jødiske tempelplads, hvor muslimernes Klippekuppel nu står, er politisk brændpunkt. Korsfarere, frimurere og mange andre har været optaget af dette sted, hvis betydning historisk, religiøst og symbolsk er uovertruffen. Vi vil gå tilbage i tiden og følge udviklingen af gudshuse på pladsen, som i sin tid - ifølge Bibelen - blev købt af kong David. Vi skal se hvordan jøder, kristne og muslimer har forholdt sig til denne plads - og til hinanden - og vi vil besøge de berømte monumenter: Salomons tempel og senere gudshuse. Vi skal også tale om jagten på tempelskatten, logebrødre og den nuværende konflikt mellem jøder og palæstinensere.   

Pilop copy1 

 

 

 

 

Jødiske billeder: om kunst og kunstopfattelse i jødedommen.
Igennem århundreder har man haft den opfattelse, at jøder ikke har beskæftiget sig med billedkunst. Judaica – jødiske rituelle genstande – har naturligvis været kendt, men jødisk kunst er først blevet anerkendt som begreb i forrige århundrede. Det skyldes ikke mindst arkæologiens landvindinger, især afdækningen af antikke synagoger, men også udviklingen af den moderne kunst i Palæstina og Israel. Vi vil nærlæse Moselovens billedforbud og undersøge væsentlige motivkredse med udgangspunkt i Det hellige Land, årets cyklus og spørgsmålet om jødisk identitet.

Pilop copy1 

 

 

 

 

Den hellige Grav. Kristendommens højborg.
Midt i den gamle by i Jerusalem står Gravkirken med et sandt virvar af kapeller, som fører ind til kristendommens vigtigste kultrum: Den hellige Grav. Graven og kapellet som omslutter den er stadig samlingspunkt for en vigtig lys-ceremoni til fejring af påskens budskab: Kristi død og opstandelse. Vi besøger dette magiske sted og følger udviklingen fra Jesu tid til i dag. Samtidig vil vi se nærmere på hvorledes hele idéen om Graven inspirerede kunstnere og arkitekter i Vesten, ikke mindst på baggrund af de fint dekorerede relikvier, som pilgrimme bragte med sig hjem med ”helligt sand” eller ”hellig olie”.

Pilop copy1 

 

 

 

 

Gud er smuk og elsker skønhed. Islamisk kunst og kultur.
Kunstens rolle i islam er at påminde om Guds herlighed og synliggøre altings enhed. Også skønhed i sig selv er et væsentligt mål for som profeten Muhammed sagde: Gud er smuk og elsker skønhed. Islamisk kunst adskiller sig fra den vesterlandske ved at være en brugskunst. Et gammelt forbud mod billedbrug og en mærkbar påvirkning fra forskellige nomadekulturer er væsentlige forudsætninger for denne udvikling. Foredraget giver en introduktion til både brugskunsten, bogmaleriet og arkitekturen fra islams begyndelse til i dag.

Pilop copy1 

 

 

 

 

Kaliffens Huse. Moskeer og ørkenslotte fra Mekka til Cordoba.
Fra de første ca. 60 år af den islamiske tid (fra 622) har vi meget få vidnesbyrd om den kulturelle udvikling, men med kalif Abd al-Maleks magtovertagelse i 685 indledtes en ny æra i den islamiske historieskrivning. Arabisk blev nu det officielle sprog og nye mønter kom på gaden. Det er fra denne periode, under umayyaderne med hovedstad i Damaskus, at de første islamiske hovedværker inden for kunsten stammer. Vi vil følge udviklingen fra den tidlige periode i Mekka til opførelsen af den store moské i Cordoba i Spanien, og se nærmere på både gudshuse og ørkenslotte. Samtidig vil den politiske arena blive drøftet.

Pilop copy1 

 

 

 


Sanser og Spiritualitet. Dialog uden ord mellem islams verden og Vesten.
Med vore sanser kan vi se, høre, smage, lugte og føle den fysiske verden og nyde vore kroppe. Kroppens sprog forener os på tværs af grænser og sjælens kraft løfter os mod en fælles himmel, mod det, vi kan kalde Gud. Kun 10% af en given kommukation forstås ud fra ord. Resten foregår gennem kropsprog, gesti, intonation - og sjælens klang. Vi vil tilnærme os dette ordløse sprog og se nærmere på den muslimske kulturs egenart og forudsætninger. Geometriens grundprincipper. Paradisets blomsterpragt. Sufimystikkens lære... og vi vil høre om det kulturelle samspil mellem islams verden og Vesten via pilgrimsruter, gesandtskaber, Silkevejen m.m..

 Pilop copy1

 

 

 

Det forbudte Billede. Om brugen af billeder i jødedom, kristendom og islam.
Billeder af profeten Muhammed der vækker skandale, den sejrende Kristus på Jellingestenen overfor det tomme kors i andre kristne udsmykninger, synagoger fra antikken der i modsætning til nutidens synagoger er overdådigt udsmykkede med bibelske personer på gulve og vægge... Hvad er egentlig billedets betydning i de tre beslægtede religioner: jødedom, kristendom og islam? Og hvordan har man ladet sig inspirere af hinanden? Vi vil gå de hellige tekster på klingen og se nærmere på billedets betydning herunder også synagogens, kirkens og moskeens indretning, udsmykning og symbolik.

Pilop copy1 

 

 

 

 

Det kosmiske Tempel – Paradiset i verdens centrum.
Ideen om helligdommen som verdens centrum og paradisets have er ældgammel og optræder i en række kulturer. Vi vil se nærmere på denne tempelkosmologi, som den især er kommet til udtryk i middelalderen i Europa og inddrage samtidens astronomiske verdensbillede, de populære visioner af himmelstaden, som beskrevet i Johannes Åbenbaring, hellige sten og bjerge og tal og tro. Middelalderens helligdomme var indrettede og udsmykkede for at styrke sjælen på rejsen mod Gud. Der var tale om total-iscenesættelser med skønne farver, dufte, krystaller, blafrende lys og liturgiske processioner. Udgangspunktet vil være en unik kirke i Frankrig, der fremtræder som en syntese af jødisk, kristen og islamisk tempelkosmologi.

Pilop copy1
 

 

 

 

Konge, kejser og Kristi stedfortræder: Det moderne Europas vugge.
Karl den Store, karolingernes hersker, er en kultskikkelse i dag. Og ikke så sært. Med visioner, dygtighed og held skabte han omkring år 800 grobund for udviklingen af et nyt Europa, præget af gennemgribende samfundsændringer og nye landegrænser, som vi på mange måder stadig står i gæld til. Med romerriget som forbillede og inspireret af Det gamle Testamentes herskerideologi udvikledes et blomstrende ånds- og kulturliv. Vi vil se på tidens malerkunst og arkitektur, og høre om forholdet til kaliffen i Bagdad, jagten på relikvier, striden om brugen af religiøse billeder og debatten om Kristi sande natur.

Pilop copy1 

 

 

Det ny Jerusalem. Apokalypsen og Kristi genkomst.
Igennem årtusinder har Jerusalem indtaget en central plads i jødedommen, og senere også i kristendommen og islam. Vi vil besøge den jordiske by, Jerusalem, med de tre nøglemonumenter: jødernes (ødelagte) tempel, Gravkirken med Kristi genopstandelseskapel og muslimernes Klippekuppel og vi vil høre om himmelstaden, som vi bl.a. kan læse om i Johannes åbenbaring. Hvad betyder Det ny Jerusalem og hvad står Apokalypsen for? Vi vil gå de hellige tekster på klingen og se, hvorledes kunstnere har udlagt symbolikken bag den magiske by og de sidste tider; et tema, der fortsat er højaktuelt.

Pilop copy1 

 Urter og alkymi. Parfumen og de æteriske oliers kulturhistorie.
Fra tidernes morgen har mennesket brugt sine sanser til at orientere sig i verden og til at opleve nydelse. Skønne dufte og helsebringende urter har da også været kendt i de fleste kulturer igennem årtusinder. I Egypten brugte man f.eks. cedertræ og myrra ved balsamering, og romerne anvendte æteriske olier i deres overdådige badeanlæg. I munkenes klosterhaver voksede helbredende krydderurter og i de arabiske haver blev sjælen fortryllet af skønne farver og berusende dufte. Vi vil på dette foredrag både høre om de æteriske oliers kulturhistorie og besøge parfumøren på arbejde ved duftorglet.
 

 

Pilop copy1
 

Flaconmrosenblade-280Narrens rejse. Kabbalah, livets træ og den moderne tarot. Livet er en stor karrussel-tur. Det har man gennem tiderne illustreret på forskellig vis. Et af de mere dybsindige og dog enkle systemer er tarot med sine fantastiske billeder af menneskets udvikling. Tarot er knyttet til det kabbalistiske livstræ og har således rødder i den jødiske mystik. I dag praktiseres kabbalah både af lærde rabbinere og i en mere universel udgave, der ikke er knyttet til nogen speciel religion. Livets træ opererer på mikro- såvel som på makroplan, idet vi hver især er et livstræ i det store kosmiske livstræ. Vi ser nærmere på kabbalahen, livets træ og de mange symboler, som overtages af tempelriddere, frimurere o.a.
 

Pilop copy1 

Tarot-niBaegre-280Havfruen – havets gudinde. Mytens og eventyrets forførerske. Havfruen er et symbol på skønhed og skønsang, feminitet og frugtbarhed – men også farer og fristelser. Med sin smidige hale, sine nøgne bryster og sit hjem i havet repræsenterer Havfruen en kvindes forbindelse til den Store Moder, helbredelseskilden og det sted, alting vender tilbage til – Døden. Indfri kærligheden ved at dykke ned i det ubevidstes hav og forfin din krop som instrument for seksualitet og nydelse. Vi taler også om at være meget sensitiv som sjælskvalitet, og glamourøst rollespil i det moderne forbruger-samfund. Hvordan kan du skelne mellem følsomhed og overfølsomhed, der primært skyldes et ubearbejdet traume?

Havfrue ved Tisvilde Strand. Foto: Hanne Friberg.

 

Havfrue280w

 

 

Sitemap

CHIRON v/ Cybele Onana Bonakouvi Ph.D Mob. +45 22 42 06 24  Copyright © 2006 / 09

Send e-mail til Cybele Onana